Khớp đồng ghép cho nhựa PVC 3 brass fittings for PVC

"khớp nối ống nước bằng đồng, khớp nối ống nước mềm, linh kiện cơ khí, "

Khớp đồng ghép cho nhựa PVC. Khớp nối đồng các ống nhựa pvc, po, pe hdpe, upe. Gia công tiện CNC và gia công phay CNC các sản phẩm có hình dáng phức tạp và độ chính xác cao (0.01mm),

Bài viết khác