Ren đồng ep nhựa ống PVC brass fittings for PVC 1

"giá khớp nối ống đồng không hàn, kép 2 đầu ren ngoài, khớp đồng nối đầu kẹp mũi khoan "

Ren đồng ep nhựa ống PVC. tiện CNC: sp chuyển động xoay tròn, được gia công bằng công cụ cắt tương ứng. Tiện ngoài, tiện trong, tiện bậc, cắt mặt, gia công ren …

Bài viết khác