phao-co-stb-phao-thang-nhua-phao-ho-nuoc-nhua-2

Phao cơ STB, phao hồ nước bằng đồng

Phao cơ STB, phao hồ nước bằng đồng, máy bơm nước mini (thẳng) Bằng đồng

Bài viết khác