lo-deu-ren-trong-ren-ngoai-bang-dong

Lơ đều, ren trong ren ngoài - Bằng đồng

Lơ đều, ren trong ren ngoài để kết nối hai ống ren với cùng đường kính hoặc đường kính khác nhau.

Bài viết khác