rac-co-va-duoi-dong-ho-luc-giac-chan-dong-ho-1

Rắc co và đuôi đồng hồ (Lục giác), chân đồng hồ - chất liệu đồng thau.

Rắc co và đuôi đồng hồ (Lục giác), chân đồng hồ – chất liệu đồng thau.

Bài viết khác