pza-noi-thap-4-huong-dau-noi-ren-de-cam-ong-noi-ong-mem-nhua-pu-hoi-khi-nuoc-phun-suong-hoi-nuoc

PZA - Nối thập 4 hướng nối ống hơi - khí nén - phun sương

kich thuoc ong lap phu hop kich thuoc vo ngoai x kich thuoc loi mm 4×2 5mm 6x4mm 8x5mm 10×6 5mm 12x8mm ket noi cac duong ong PU PA PE Dau nhua cam ong giup linh hoat khi ket noi voi cac loai ong mem

Bài viết khác