dau-bec-phun-cong-nghiep-ren-13mm

Béc hỏa tiễn phay rãnh giữa (Phun sương - Làm mát - Tưới cây) - Bằng đồng

Béc hỏa tiễn phay rãnh giữa (Phun sương – Làm mát – Tưới cây) – Bằng đồng

Bài viết khác