2-dau-ren-ngoai-bang-dong-threaded-male-adapter-nipple-fitting-3

Kép đều, hai đầu ren ngoài (đều & thu) - Bằng đồng

Chat lieu co the duoc ket noi voi dong dong thau nhua nhom va thep han nhu khop noi nhanh ket noi mot cach nhanh chong va don gian

Bài viết khác