thang-ren-ngoai-bsp-khia-duoi-chuot-noi-ong-mem-bec-bup-ong-pu-brass-airline-fitting-male-hose-connector

Bec ren ngoai duoi chuot noi ong mem bang dong

khop noi ren khia duoi chuot noi ong mem su dung de noi long trong trong cua ong, duong ren duoc gia cong theo tieu chuan bsp he g va duoi chuot khia ren phu hop de ket noi cac duong ong mem pu

Bài viết khác