Chuyển đổi Nhân dân tệ (CNY) Đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Nhân dân tệ (CNY) Đồng Việt Nam (VND)

  • Nhân Dân Tệ là đồng tiền của của Trung Quốc.  Đồng Việt Nam là tiền của của Việt Nam.
  • Mã của của Nhân dân tệ là CNYVND là mã ISO của của Đồng Việt Nam. Chúng tôi sử dụng ¥ làm biểu tượng của của Nhân dân tệ và  làm biểu tượng của của Đồng Việt Nam. Nhân Dân Tệ được chia thành 100 fen.
  • Một Đồng Việt Nam bao gồm 10 hàos. Cả hai đồng tiền đều được quy định bởi People’s Bank of China và State Bank of Vietnam

Bạn có biết:

  • Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Nhân dân tệ là CNY/Đô la Mỹ CNY/Euro CNY/Ringgit MalaysiaNhững chuyển đổi được yêu cầu nhiều nhất của của Đồng Việt Nam là: VND/Đô la Mỹ VND/Won Hàn Quốc VND/Ringgit Malaysia
  • Nhân dân tệ đã được giới thiệu vào 1 Th03 1953 (65 năm trước). Đồng Việt Nam đã được sử dụng từ 14 Th09 1985 (33 năm trước).
  • Có 3 mệnh giá tiền xu cho Nhân dân tệ ( 10 , 50 và ¥1 ), Đồng Việt Nam có 5 mệnh giá tiền xu ( 200 , 500 , 1000 , 2000 và 5000 ),
  • Nhân dân tệ có 10 mệnh giá tiền giấy ( 10 , 20 , 50 , ¥1 , ¥2 , ¥5 , ¥10 , ¥20 , ¥50 và ¥100 ) có 12 mệnh giá tiền giấy cho Đồng Việt Nam ( 100 , 200 , 500 , 1000 , 2000 , 5000 , 10000 , 20000 , 50000 , 100000 , 200000 và 500000 ).