Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ KIỆN SONG TOÀN 

(SONG TOAN ACCESSORIES JSC)

MST: 2301096274

MIỀN BẮC

  • Văn phòng : Thôn Ngọc Cục, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

  • Nhà máy: Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

  • Tel: (+84) 222 3511 688

MIỀN NAM

  • Văn phòng: 124 Kênh 19 tháng 5 B, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM

  • Nhà máy: Vĩnh Phú 38, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

  • Tel: (+84) 286 6767 379

ONLINE SYSTEM

Thanks and Best Regards.