ảnh chuyên mục

Nối thẳng đuôi chuột nối ống mềm bằng đồngTee ba đầu đuôi chuột tê nối ống mềm – Brass airline fitting tee horse connectorThập đuôi chuột, nối bốn hướng ống mềm bằng đồng

Hiển thị tất cả 3 kết quả