ảnh chuyên mục

Béc 1/2 (21) ren trong, đuôi chuột nối ống mềm bằng đồngBéc 3/4 (27) ren trong, đuôi chuột nối ống mềm – Brass airline fitting female hose connectorBéc G 3/8 (17) ren trong, đuôi chuột nối ống mềmBéc ren ngoài, đuôi chuột nối ống mềm – Brass airline fitting male hose connectorBéc ren trong 1/8 (9.6), 1/4 (13), đuôi chuột nối ống mềm – Brass airline fitting female hose connector

Hiển thị tất cả 5 kết quả